Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Kovačević Nermina


Matični broj registra RKFBiH:
200001270


Licenca:
reg.br. 3040795225
21.06.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7