Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Pinjuh Zoran


Matični broj registra RKFBiH:
200001290


Licenca:
reg.br. 3070646223
12.05.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJA K&P" d.o.o. Mostar, ul. Akademika Ivana Zovke br.12, Mostar


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7