Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Jusufović Amira


Matični broj registra RKFBiH:
200001360


Licenca:
reg.br. 3030694222
27.04.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"PRO KONTO" d.o.o. Tuzla
Mehmedalije Maka Dizdara, PZC Stupine br.76/II
Tuzla


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7