Registar ovlaštenih revizora

Hafizović Maja


Matični broj registra RKFBiH:
200001380


Licenca:
reg.br. 3090855192
11.09.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 11.09.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
„BDO BH“ d.o.o. Sarajevo,
Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7