Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Kovačević Esma


Matični broj registra RKFBiH:
200001570


Licenca:
reg.br. 3010825234
14.08.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJA KOVAČEVIĆ" d.o.o. Bihać
ul. Bihaćke Republike B-K 4/4, Bihać


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7