Registar ovlaštenih revizora

Čolakhodžić Hasan


Matični broj registra RKFBiH:
200001650


Licenca:
reg.br. 3090786223
28.07.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7