Registar ovlaštenih revizora

Beganović Vedran


Matični broj registra RKFBiH:
200000160


Licenca:
reg.br. 3070732221
09.05.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"RECOM" d.o.o. Mostar
ul. Lacina bb (PC Vila Neretva), Mostar


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7