Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Omerović Mirsada


Matični broj registra RKFBiH:
200001700


Licenca:
reg.br. 3091201222
18.10.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
-


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7