Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Pleh Abaz Emina


Matični broj registra RKFBiH:
200001720


Licenca:
reg.br. 3090353222
18.04.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
ECOVIS MATAS REVIZIJA d.o.o. Sarajevo
Srđana Aleksića 2, Lamela C


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7