Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Čorbo Jasmina


Matični broj registra RKFBiH:
200000170


Licenca:
reg.br. 3090736228
09.05.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"RECOM" d.o.o. Mostar
ul. Lacina bb (PC Vila Neretva), Mostar


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7