Registar ovlaštenih revizora

Mehić Edin


Matični broj registra RKFBiH:
200001800


Licenca:
reg.br. 3040031159
22.10.2018.19.10. 2015.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 22.10.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIFORM" d.o.o. Sarajevo,
ul. Đoke Mazalića br.1, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7