Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Moranjkić Bešlaga


Matični broj registra RKFBiH:
200001910


Licenca:
reg.br. 3090977228
26.07.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVCONT" d.o.o. Gradačac
ul. Branilaca grada bb, Gradačac


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7