Registar ovlaštenih revizora

Ahmetagić Nedim


Matični broj registra RKFBiH:
200001960


Licenca:
reg.br. 3040679197
26.07.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 26.07.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
-


← Registar

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7