Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Softić Sabina


Matični broj registra RKFBiH:
200000190


Licenca:
reg.br. 3091222228
04.10.2022..
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"DELOITTE" d.o.o. Sarajevo
Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7