Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Madunić Zvonimir


Matični broj registra RKFBiH:
20000370


Licenca:
reg.br. 3091078224
05.09.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7