Registar ovlaštenih revizora

Sipović Amira


Matični broj registra RKFBiH:
20000380


Licenca:
reg.br. 3091083190
31.10.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 31.10.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7