Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Šimić Ivanka


Matični broj registra RKFBiH:
20000470


Licenca:
reg.br. 3081011227
01.07.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7