Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Šehović Nermina


Matični broj registra RKFBiH:
20000680


Licenca:
reg.br. 3010257230
26.07.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7