Registar ovlaštenih revizora

Halilović Sidreta


Matični broj registra RKFBiH:
200001660


Licenca:
reg.br. 3040586228
16.05.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
„conFINSA“ d.o.o. Tešanj
Cerovac bb


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7