Registar ovlaštenih revizora

Šaldić Abid


Matični broj registra RKFBiH:
200002690


Licenca:
reg.br. 3030044139
10.09.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 10.09.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7