Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Čergić Fuad


Matični broj registra RKFBiH:
200002800


Licenca:
reg.br.3031378221
23.11.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
ALFA REVIZIJA doo Banovići,
Patriotske lige 7, Banovići


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7