Registar ovlaštenih revizora

Vukotić Vedran


Matični broj registra RKFBiH:
200002840


Licenca:
reg.br. 3091134217
20.08.2021.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"KPMG B-H" d.o.o. Sarajevo
ul. Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7