Registar ovlaštenih revizora

Kapić Esmira


Matični broj registra RKFBiH:
200000280


Licenca:
reg.br. 3010765224
18.05.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7