Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Bakšić Edhem


Matični broj registra RKFBiH:
200002870


Licenca:
reg.br. 3090160239
10.03.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
„REVIZIJA DERVI“ d.o.o. Jajce
Hrvoja Vukčića Hrvatinića 17, Jajce


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7