Registar ovlaštenih revizora

Hafizović Nevica


Matični broj registra RKFBiH:
200000290


Licenca:
reg.br. 3010036162
19.07.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 19.07.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7