Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Dervić Nevzet


Matični broj registra RKFBiH:
200002950


Licenca:
reg.br. 3010157232
21.02.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
PROFIT-A d.o.o. Bosanski Petrovac
Trgovačka 35, Bosanski Petrovac


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7