Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Glibanović Fuad


Matični broj registra RKFBiH:
200003010


Licenca:
reg.br. 3030107233
08.02.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJA ŠAHBEGOVIĆ" d.o.o.
Živinice, ul. Zlatni ljiljani br.1,
Živinice


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7