Registar ovlaštenih revizora

Glibanović Fuad


Matični broj registra RKFBiH:
200003010


Licenca:
reg.br. 3030107233
08.02.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"AGM 2010" d.o.o. Tuzla
TC Slatina br.9, L 1, Tuzla


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7