Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Ekinović Biljana


Matični broj registra RKFBiH:
200000030


Licenca:
reg.br. 3090671227
21.04.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"Zuko" d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 185, Sarajevo, Ilidža


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7