Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Beganović Enver


Matični broj registra RKFBiH:
200000300


Licenca:
reg.br. 3091150239
26.10.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
„RECONS“ d.o.o. Sarajevo,
ul. Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7