Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Lončarić Jasminka


Matični broj registra RKFBiH:
200002960


Licenca:
reg.br. 3040290235
24.03.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"EXPERT" d.o.o. Zenica
ul.Bulevar Kulina bana br.28b, Zenica


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7