Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Katana Ismail


Matični broj registra RKFBiH:
200003150


Licenca:
reg.br. 3090719232
19.07.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"n.CONSULTING" d.o.o. Sarajevo
Branilaca Sarajeva 45, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7