Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Šapina Hrvoje


Matični broj registra RKFBiH:
200000320


Licenca:
reg.br. 3090966221
23.06.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"MGH" d.o.o. Sarajevo,
Trebevićka br.7, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7