Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Karić Nerma


Matični broj registra RKFBiH:
200003220


Licenca:
reg.br. 3090035142
15.09.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 15.09.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:
"n.CONSULTING" d.o.o. Sarajevo
Branilaca Sarajeva 45, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7