Registar ovlaštenih revizora

Bahtanović Adnan


Matični broj registra RKFBiH:
200003240


Licenca:
reg.br. 3090047147
22.10.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 22.10.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:
"DELOITTE" d.o.o. Sarajevo
Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7