Registar ovlaštenih revizora

Sokolović Damir


Matični broj registra RKFBiH:
200003330


Licenca:
reg.br. 3091104202
20.01.2021.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 20.01.2024.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7