Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Sokolović Damir


Matični broj registra RKFBiH:
200003330


Licenca:
reg.br. 3090111240
18.03.2024.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7