Registar ovlaštenih revizora

Tabaković Sanita


Matični broj registra RKFBiH:
200003350


Licenca:
reg.br. 3090001151
05.02.2021.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 05.02.2024.


Firma i adresa revizorskog društva:
„RADIUS“ d.o.o. Zenica,
Adolfa Goldbergera 9, Zenica


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7