Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Hatibović Adis


Matični broj registra RKFBiH:
200003370


Licenca:
reg.br. 3040149241
09.02.2024.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7