Registar ovlaštenih revizora

Šinik Mirjana


Matični broj registra RKFBiH:
200003400


Licenca:
reg.br. 30120238156
05.05.2021.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
„CONTROL REVIEW“ d.o.o. Banja Luka,
Gundulićeva br. 70, Banja Luka


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7