Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Šinik Kotur Milica


Matični broj registra RKFBiH:
200003410


Licenca:
reg.br. 30120239212
05.05.2021.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
„CONTROL REVIEW“ d.o.o. Banja Luka,
Gundulićeva br. 70, Banja Luka


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7