Registar ovlaštenih revizora

Hasidić Mirzeta


Matični broj registra RKFBiH:
200003460


Licenca:
reg.br. 3090610217
25.06.2021.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
„ENAHAR“ d.o.o. Sarajevo,
Azize Šaćirbegović 16, Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7