Registar ovlaštenih revizora

Perić Marko


Matični broj registra RKFBiH:
200003500


Licenca:
reg.br. 3070315225
28.04.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
MEDMAN PLUS doo Čapljina, Gojka Šuška bb


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7