Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Kurbalija Jadranka


Matični broj registra RKFBiH:
200003550


Licenca:
reg.br. 3123555215
16.11.2021.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"GRANT THORNTON“ d.o.o. Banja Luka
Vase Pelagića 2/IV, Banja Luka


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7