Registar ovlaštenih revizora

Ašćerić Amela


Matični broj registra RKFBiH:
200003640


Licenca:
reg.br. 3090002167
15.01.2019
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 15.01.2022


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7