Registar ovlaštenih revizora

Hodžić Nadina


Matični broj registra RKFBiH:
200003650


Licenca:
reg.br. 3090003165
15.01.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 15.01.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"ERNST & YOUNG" d.o.o. Sarajevo
Vrbanja broj 1 (SCC-Sarajevo City Center), Sarajevo


← Registar

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7