Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Smajilbašić Emir


Matični broj registra RKFBiH:
200003680


Licenca:
reg.br. 3030239226
07.02.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJA DAUTOVIĆ" d.o.o. Gračanica,
ul. Gračaničkih gazija bb, Gračanica


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7