Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Imamović Edna


Matični broj registra RKFBiH:
200000380


Licenca:
reg.br. 3031117231
17.11.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"VINCENT" d.o.o Tuzla,
ul. Aleja Alije Izetbegovića br.34, Tuzla


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7