Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Čaušević Aida


Matični broj registra RKFBiH:
200003810


Licenca:
reg.br. 3090835228
01.06.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
KPMG B-H" d.o.o. Sarajevo,
ul. Zmaja od Bosne broj 7-7a, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7