Registar ovlaštenih revizora

Kruško Muharem


Matični broj registra RKFBiH:
200003850


Licenca:
reg.br. 3041047220
04.08.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"KONER" d.o.o. Žepče,
Ulica Prva bb, Žepče


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7