Registar ovlaštenih revizora

Kazić Nidheta


Matični broj registra RKFBiH:
200003960


Licenca:
reg.br. 3090108204
07.02.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 07.02.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7