Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Mulać Adna


Matični broj registra RKFBiH:
200003980


Licenca:
reg.br. 3070011238
09.01.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7